Felhívások

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

ALAPKÉPZÉS

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

MAGISZTERI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

Phd / DLA

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet
2017.
május
31.

Publikációs lehetőségFELHÍVÁS
 
Magyarországi társadalmi változások az ESS adatainak tükrében

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) kiadásában megjelenő online folyóirat, a Socio.hu Társadalomtudományi Szemle ESS különszám megjelentetését tervezi. Ehhez olyan szerzők jelentkezését várjuk, akik tanulmányaikban az ESS adatait elemzik.
A European Social Survey (ESS) 2002 óta minden második évben több tucat európai országban vizsgálja az alapvető társadalmi attitűdöket, és változó moduljain keresztül további fontos és aktuális témákkal kapcsolatban biztosít nyilvánosan elérhető empirikus kutatási nyersanyagot. A közösen elfogadott alapelveknek, a központi ellenőrzésnek, továbbá az aprólékos módszertani előkészítésnek köszönhetően jelenleg az ESS az egyik legmegbízhatóbb longitudinális és országok közötti összehasonlításra alkalmas adatforrás.
A legutóbbi, hetedik (2014/15-ös) kutatási hullám adatai jelenleg már 21 országra vonatkozóan elérhetők. Ez a kutatás az ismétlődő tematikus blokkok (bizalom, politikai attitűdök, szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás, identitás, szocio-demográfiai jellemzők, emberi értékek) mellett a következő témákat vizsgálta részletesen: (1) bevándorlással kapcsolatos attitűdök és közpolitikai preferenciák, valamint (2) az egészségi állapot, gyümölcs-, zöldség- és alkoholfogyasztás, illetve dohányzás.

Előnyben részesítjük azokat a tanulmányokat, amelyek az alábbi témákat vizsgálják: 

  • bevándorlás, migráció
  • egészségügyi helyzet, egészséggel kapcsolatos attitűdök
  • bizalom, politikai attitűdök, 

Illetve azokat a tanulmányokat, amelyek

  • az ESS-re módszertani szempontból tekintenek (pl. mintavétel, válaszmegtagadás, adatfelvételi szabályok hatása)
  • a legutóbbi, 7. adathullám magyar és nemzetközi adatait nemzetközileg és/vagy időben összehasonlító módon elemzik. 

Az absztrakt (maximum egy oldal) tartalmazza a következő elemeket:

  • a tervezett tanulmány (munka)címét;
  • a vizsgált téma rövid bemutatását;
  • a választott téma társadalomtudományi és/vagy társadalomtörténeti relevanciájának alátámasztását;
  • a használni kívánt elméleti keret kijelölését;
  • a használni kívánt módszerek rövid bemutatását.

A tervezett tanulmányok absztraktját a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: oross.daniel@tk.mta.hu.

Az absztrakt leadási határideje:
2017. május 31.

A benyújtott absztraktok elbírálása után a szerkesztőség legkésőbb 2017. június 15-ig értesíti a szerzőket arról, hogy tervezett tanulmányukat meg kívánja-e jelentetni. Az absztrakt elfogadása nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelentetését, erről a tanulmány leadása után kettős anonim referensi véleményezést követően születik döntés.
Az elkészült tanulmányok leadási határideje: 2017. november 30.
A cikkek várhatóan a folyóirat 2018/2. számában jelennek majd meg.
A tanulmányok elkészítésével kapcsolatos formai elvárások itt olvashatók.

(forrás: PolPhD hírlevél)

Oszd meg a Facebookon