Felhívások

Közeli határidőkALAPKÉPZÉS

Közeli határidőkMAGISZTERI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Phd / DLA

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet
2018.
április
30.

Pályázati felhívás magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására


A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására. 
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

A könyvkiadók/intézmények pályázhatnak:

 • romániai szerzők magyar nyelven írt műveivel;
 • bárhol élő magyar szerzőknek az erdélyi magyar szellemi-társadalmi élet múltjához és jelenéhez kötődő munkáival.
 • új, hiánypótló műfordításokkal.

Pályázni az alábbi tárgykörökben, illetve műfajokban lehet:

 • szépirodalom;
 • irodalomtörténet és -elmélet, antológiák;
 • a romániai magyar képzőművészek, színművészek, zeneművészek, műépítészek munkásságának, alkotásainak bemutatása;
 • publicisztika, esszé, visszaemlékezések, emlékiratok, önéletírások, levelezések;
 • filozófia, szociológia, politológia;
 • romániai szerzők magyar nyelven írt, széles közérdeklődésre számot tartható történelmi, tudományos ismeretterjesztő munkái;
 • kivételes jelentőségű, nehezen hozzáférhető művek újrakiadása;
 • felsőoktatási segédanyagok, illetve szaktudományi kiadványok;
 • felsőoktatási tevékenységhez vagy előmenetelhez szükséges tudományos munkák.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

Pályaműveket kizárólag azok a gazdasági társaságként működő kiadók, nonprofit alapítványok, kulturális intézmények, egyesületek, ifjúsági és egyházi szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek alapító okiratában és alapszabályában a megjelölt célok között szerepel a könyvkiadás és amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás közzétételének időpontjában Romániában bejegyzett jogi személy.

A benyújtható pályázatok száma legtöbb 12 lehet.

Minden támogatást igénylő mű külön pályázatnak számít. (Kivételt képezhetnek a csomagban benyújtott e-könyv-pályázatok)

FOT (felsőoktatás, tudomány)

A felsőoktatási érdekű, szaktudományos, illetve adattár jellegű kiadvány-pályázatok külön elbírálási kategóriába kerülnek. Ide sorolandók a következő típusú pályaművek: egyetemi/főiskolai jegyzetek, disszertációk, adattárak és forrásközlések, konferenciakötetek, illetőleg tudományos tárgyú kiadványok.

A pályázási űrlapon az erre szolgáló rovatban jelezni kell, hogy az illető pályázat a FOT csoportba sorolandó-e.

A FOT-csoportba tartozó pályázatoknak minden más tekintetben meg kell felelniük az általános pályázati feltételeknek (ld. alább).

E-könyvek

Egy kiadó legfeljebb 3 mű e-könyvként való kiadásának támogatását igényelheti. Az e-könyv-pályázatok elbíráláskor a Könyvkiadási Szaktestület épp úgy szem előtt tartja a közhasznúság kívánalmát, mint a papíralapú könyvek esetében, de méltányolja és ösztönzi a szakterületi könyvek elektronikus formátumban való kiadását is.

A Communitas Alapítvány kizárólag az e-könyvek informatizálási munkafolyamatát finanszírozza, vagyis szerkesztési, szövegelőkészítési munkákat nem, de az informatizált megjelenítés (e-könyv-formátumba állítás) és az online terjesztés költségeit igen.

Az e-könyvekre (illetve "e-könyv-csomagokra") ugyanazokkal a feltételekkel lehet pályázni, mint a papíralapú könyvek esetében (a kéziratok beküldése is kötelező CD-n!). Nyomdai árajánlat helyett azonban az informatikai munkát végző cégtől kérünk árajánlatot. Az 1. számú melléklet kitöltése és benyújtása kötelező. A 2. számú melléklet költségvetési része ugyancsak kötelező, a könyv műszaki leírása értelemszerűen üresen hagyandó.

Az e-könyv-pályázat(ok) beleértendő(k) a benyújtható pályázatok 12-ös maximumába.

Elszámolni természetesen az informatikai munkákat végző cég által kiállított számlával lehet a megadott határidőig.

További információk 
http://communitas.ro/Palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-konyvek-kiadasanak-tamogatasara.

(forrás: www.communitas.ro)

Oszd meg a Facebookon