Felhívások

Közeli határidők

Pályázati felhívás Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

ALAPKÉPZÉS

Közeli határidők

Pályázati felhívás Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

MAGISZTERI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

Phd / DLA

Közeli határidők

Domus nemzetközi konferencia-részvétel pályázat 2018.


Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a külföldi kutatók szakmai munkásságát, nemzetközi szakmai beágyazottságát azzal, hogy idegen nyelvű előadások megtartásának támogatásával segíti aktív bekapcsolódásukat a nemzetközi tudományos életbe.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet
2018.
október
12.

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. őszAz Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

  • Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.
  • Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master szintű diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható. 

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 40 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 30 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 8 hétig terjedhet.

A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja.
Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus ’Collegium Hungaricum’-ban, vidéki kutatómunka esetén pedig heti 20 000 forint – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható.

Támogatási intenzitás: 100%

A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében a 2019. január 1. és 2019. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez igazodik.

A budapesti szállásigény a Domus ’Collegium Hungaricum’ vezetőjével előzetesen egyeztetendő.

Az elnyert ösztöndíjas időszak lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum két részletben vehető igénybe.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2018. szeptember 10-től 2018. október 12. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linkeken:

Élő- és élettelen természettudományok és matematika

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_tt_2018_osz/

Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_tt_2018_osz/

Humán- és társadalomtudományok

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_ht__2018_osz/

Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_ht_2018_osz/

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),

2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (www.mtmt.hu/munkatarsak).

A pályázási időszakban az MTMT-vel kapcsolatos kérdéseket a tudtar@titkarsag.mta.hu címre és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámra várják.

FELHÍVÁS TELJES SZÖVEGE

(forrás: www.mta.hu)

Oszd meg a Facebookon