Felhívások

Közeli határidőkALAPKÉPZÉS

Közeli határidőkMAGISZTERI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Phd / DLA

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézet szakmai gyakorlati lehetőséget hirdet az alábbi témákban és területeken


A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a BA és MA, illetve PhD képzésben részt vevő diákok számára (a nem magyarországi felsőoktatási intézményekből is szívesen látnak kollégákat).

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz az Intézet mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározó a Kisebbségkutató Intézet profilja iránti fogékonyság: a kisebbségi magyar közösségek, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, a kelet-közép-európai cigányság, zsidóság és a migránsok helyzete iránti érdeklődés.

Program rövid leírása:

A program időtartama: 4 hét. A program ideje alatt a szakmai gyakorlatra jelentkezők megismerkedhetnek Magyarország meghatározó kisebbségkutató intézetével és az ott, illetve az onnan irányított munkákkal.
Projektjeiket lásd a következő honlapokon: 
www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu

A programban résztvevők tényleges munkafeladatokon keresztül komplex szakmai ismereteket szerezhetnek egy akadémiai kutatóintézet sokrétű munkájáról:

 • adminisztratív tevékenységek (pl. MTMT feltöltés, digitalizálás, rendezvényszervezés, referens munkák);
 • aktív részvétel az intézeti műhelyvitákon;
 • egy konkrét projektben való időszakos tevékenység;
 • a TK társintézményeinek rendezvényein való részvétel ajánlott.

A szakmai gyakorlatot tapasztalt szakemberek támogatják és felügyelik a program teljes időtartama alatt. A programban résztvevők rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges ‑ véleményezésre kerül sor. Ettől függetlenül minden résztvevő az érintett munkacsoporton belülbeszámol az intézeti tapasztalatairól.

Elvárások:

 1. Befejezett vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, vagy PhD képzés.
 2. Egy oldalnyi munkaterv arról, hogy mit vár az intézeti munkától, és mit szeretne megvalósítani.
 3. Adminisztratív tevékenységekben való részvétel:
  1. tudománymetriai háttérmunkák: Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben) keresés, feltöltés, hivatkozások gyűjtése;
  2. digitalizált anyagok rendezése;
  3. a szakmai gyakorlat kb. 25%-ban intézeti bibliográfiai és iratrendezési, adatbázis kezelési tevékenységekből áll.
 4. A gyakorlati idő elején össze kell állítani egy munkatervet a mentorral, és a gyakorlat végén, a munkacsoport előtt be kell számolni az elvégezett munkáról.

Az intézet vállalásai:

 1. A programban résztvevő részére egy választott vagy érdeklődéséhez közel álló kutató, mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
 2. Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.
 3. Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
 4. Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
 5. A gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.
 6. A szakmai gyakorlaton résztvevők díjazásban nem részesülnek, a programban való részvétel nem keletkeztet jogviszonyt.

Jelentkezési határidő: folyamatosan

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában a kisebbsegkutato@tk.mta.hu elektronikus postafiókra és az Intézet igazgatójának (Dr. Papp Z. Attila) címezve kérik elküldeni. A tárgy mezőben a következőket tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat”.

A döntésről és a további teendőkről legfeljebb két héten belül kiértesítik a pályázókat.

A Romakutatások Osztályához kapcsolódó kutatásokban lehetőség van: internetes és könyvtári forráskutatásra; sajtófigyelésre; digitalizált anyagok rendszerezése, adatbázisba foglalása; Spss és Excel adatbázisokon történő elemző munkára; kutatások előkészítésére; módszertani eszközök készítésére, illetve műhelymunka szervezésébe való bekapcsolódásra.

A Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztályhoz kapcsolódó kutatásokhoz történelem, politológia, könyvtár, levéltár szakos gyakornokokat keres kisebbségtörténeti tárgyú forráskiadások, bibliográfiák, katalógusok elkészítésében való közreműködésre, digitális anyagok rendezésére (döntően szöveggondozói, jegyzetkészítő, iratrendező, számítógépes szerkesztői munkákról van szó, különböző kutatásokban.), az Etnopolitikai mobilizáció és roma pártok Magyarországon és Kelet-Közép-Európában c. kutatásban való részvételre.

Az Antropológiai és Kisebbségszociológiai Osztály keretében zajló kutatásokhoz: statisztikai adatbázisok elemzésében járatos gyakornokokat keresünk a szélsőjobboldali előretörés társadalmi hátterének vizsgálatára; adatrögzítőket a kisebbségi kompetencia című kutatás keretébe. Ugyanitt lehetőség nyílik szerkesztőségi asszisztenciára nemzetközi folyóiratnál.

kisebbsegkutato.tk.mta.hu/szakmaigyak2015hir

(forrás: kisebbsegkutato.tk.mta.hu)

Oszd meg a Facebookon