Felhívások

Közeli határidők

Pályázati felhívás Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

ALAPKÉPZÉS

Közeli határidők

Pályázati felhívás Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

MAGISZTERI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

Phd / DLA

Közeli határidők

Domus nemzetközi konferencia-részvétel pályázat 2018.


Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a külföldi kutatók szakmai munkásságát, nemzetközi szakmai beágyazottságát azzal, hogy idegen nyelvű előadások megtartásának támogatásával segíti aktív bekapcsolódásukat a nemzetközi tudományos életbe.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2018-2019-as tanév


A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet

Fiatalok és döntéshozók közti szakadék szűkítése - beszámoló a workshopokról és a szakmai beszélgetésekről


A Magyar Doktorandusz Közösség
 
2011 augusztusában a magyarországi, valamint a határon túli, Kárpát-medencei magyar doktoranduszszervezetek kezdeményezésére megalakult a Magyar Doktorandusz Közösség (MDK). A magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetsége, a szlovákiai TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása), a kárpátaljai MD (Momentum Doctorandus), a romániai RODOSZ (Romániai Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége), és a vajdasági VMDOK (Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete) együttműködési szándékukat fejezték ki annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élő magyar doktoranduszok szakmai együttműködését, közéleti szerepvállalását elősegítsék.
Az együttműködéssel létrejött egy aktív Kárpát-medencei magyar doktoranduszhálózat, melynek elsődleges célja, hogy elősegítse a hazai és külföldi, illetőleg európai uniós tapasztalatok felhasználásával a doktoranduszok által végzett kutatások színvonalának emelését, valamint a határon túli doktorandusz- és fiatal kutatói szervezetek közös érdekérvényesítését. 

Mondd el a véleményed! Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítéseAnnak érdekében, hogy a Magyar Doktorandusz Közösség eleget tegyen célkitűzéseinek, 2015 szeptemberében a Doktoranduszok Országos Egyesülete segítségével pályázatot nyújtottunk be az Erasmus+ KA3 kategóriájába, melynek célja a strukturált párbeszéd előmozdítása a fiatalok és az ifjúság területén tevékenykedő döntéshozók között. A benyújtott pályázat a Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése címet viseli, és 2015 decemberében az Erasmus+ program támogatásban részesítette.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a magyarországi Doktoranduszok Országos Egyesülete, a felvidéki TéKa, valamint az erdélyi RODOSZ hivatalosan is megkezdhette a program megvalósítására a vajdasági VMDOK és a kárpátaljai Momentum Doctorandus támogatásával és segítségével.

A pályázatban vállaltaknak megfelelően a megvalósítás 3 prioritást ölel fel.

I. prioritás – online kérdőívvel felmértük a magyarországi, erdélyi és felvidéki, 18–30 év közötti fiatalok véleményét az oktatásról, a tanulás utáni érvényesülésről, az őket érintő elsődleges problémákról, valamint a számukra legrelevánsabb kulcskompetenciákról, melyeket fontosnak tartanak az érvényesüléshez;

II. prioritás – a megkérdezett fiatalok bevonásával megoldási stratégia kidolgozása a fiatalokat érintő problémákra, elsősorban az oktatással és a munkaerőpiaci érvényesüléssel kapcsolatos helyzetre;

III. prioritás – a megoldási stratégia ismertetése a döntéshozókkal nemzetközi találkozók keretén belül, valamint szakmai párbeszéd kezdeményezése a fiatal és a tapasztalt generáció közt.

A projekt I. fázisa lezárult, a felmérés és annak kiértékelése elkészült. A felmérés eredménye ITT érhető el.
A felmérésből kiderült, hogy a fiatalok a legsúlyosabb problémának a következőket tartják:

- munkanélküliség,

- pénztelenség,

- kiszámíthatatlan jövő, bizonytalan jövőkép.

További fontos probléma még az értéknélküliség, az elvándorlás, a növekvő társadalmi egyenlőtlenség, valamint az idegen nyelvek (Erdély esetében az államnyelv) nem megfelelő ismerete. Emellett a megkérdezettek úgy vélik, az egyetemi képzés nem nyújt egyenlő mértékben elméleti és gyakorlati képzés, sok esetben a hallgatók az elméleti képzés túlsúlyát emelték ki a gyakorlat rovására.

A projekt II. fázisában létrehoztunk egy globális felsőoktatási problématérképet, melyet eljuttattunk azokhoz a diákokhoz, akik jelezték, részt szeretnének venni a találkozón a döntéshozókkal. A felsőoktatási problématérkép ITT érhető el.

Mondd el a véleményed – Budapest, 2016. május 4–7., MTA Domus Vendégház

Az első nemzetközi találkozóra 2016. május 4-e és 7-e között került sor Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Domus Vendégházában. Már a rendezvény előtt világossá vált számunkra, hogy a döntéshozó generáció támogatja kezdeményezésünket, hisz a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága és az MTA Domus Vendégház biztosította a rendezvényhelyszínt, és segített a rendezvény sikeres lebonyolításában.

A 4 napos rendezvény nemcsak azért volt különleges, mert először került sor a fiatal generáció és döntéshozók találkozójára, hanem azért is, mert az Előttem az utódom mini konferencia keretében a tapasztalt generáció véleményét is kikérhettük a fiatalokat jelenleg érintő kérdésekkel kapcsolatban. Erre azért is lényeges volt, mert így mind a fiatal, mind a tapasztalt generáció (döntéshozók) szemszögéből meg tudtuk vizsgálni a fiatalokat érintő problémákat. A konferencia során dr. Bitay Enikő (Erdélyi Múzeum Egyesület, az MTA külső tagja), prof. Csizmadia Imre (University of Toronto), prof. Kontra Miklós (Károli Gáspár Egyetem Bölcsésztudományi Kar), dr. Menyhárt József (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara), valamint dr. Rágyanszki Anita (Miskolci Egyetem) is megosztotta velünk véleményét és tapasztalatait.

A konferencián tapasztaltaknak, továbbá a megoldási stratégiának köszönhetően másnap prof. Bauer Győzővel (Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet), dr. Gonda Tiborral (Pécsi Tudományegyetem Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet), dr. prof. Korhecz Tamással (Jogász, Egyetemi tanár) és Zsigmond Csillával (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) tárgyaltuk meg a fiatalokat érintő problémákat, és az általuk javasolt megoldáscsomagot. Olyan témákat vitattunk meg, mint a szakmai gyakorlatok hiánya, az elméleti és gyakorlati képzés közti egyensúly hiánya, a kompetenciák fejlesztése, minőségbiztosítás, ösztöndíjrendszerek, csereprogramok, ALUMNI rendszerek, kapcsolatkialakítás a versenyszférával, valamint a fiatalok motivációjának elősegítése. 

Mondd el a véleményed – Kolozsvár, 2016. november 3–6., Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A második nemzetközi találkozóra 2016. november 3-a és 6-a között került sor Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának épületében. A Magyar Doktorandusz Közösség hálával tartozik dr. Tonk Márton dékán úrnak, hogy lehetővé tette itt számunka az erdélyi nemzetközi találkozó megvalósítását.

A májusi, budapesti rendezvényhez hasonlóan Kolozsváron is egy lelkes, fiatalokból álló csapat jött össze, akik aktívan és örömmel vettek részt a közös munkában. Külön öröm számunkra, hogy a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, valamint az Országos Magyar Diákszövetség képviselői is részt vettek a közös munkában.

A nemzetközi találkozó során a döntéshozó generációt dr. Bitay Enikő (Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára, az MTA külső tagja), dr. Soós Anna (Babes-Bolyai Tudományegyetem rektor helyettese, a Magyar Tagozat vezetője, egyetemi docens), dr. Veres Valér (Babes-Bolyai Tudományegyetem, habilitált egyetemi docens, oktatáspolitikai szakértő) és dr. Balog Adalbert (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, egyetemi tanár, kari kancellár) képviselte. A találkozó során arra kerestük a választ, hogyan is növelhető a diákok idegen nyelvi kompetenciája, továbbá létrehozhatók-e karrierirodák az egyetemeken, a versenyszféra és az egyetemek/diákok közti szorosabb kapcsolat hogyan mozdítható elő, továbbá megfogalmazódott az az igény is, hogy szükséges szakmai workshopok megszervezése az egyetemi városokban, ahol találkozik a kereslet és kínálat.

Természetesen a közös munka még nem ért véget. A jövőben még vár ránk egy felvidéki találkozó Komáromban, mely 2017 februárjában kerül megszervezésre, továbbá a három találkozó után a fiatalokkal egy közös munkába kezdünk, mely során az összegyűjtött tapasztalatok alapján egy kiforrott és átgondolt, régióspecifikus javaslatcsomaggal állunk elő, és azt terjesztjük a döntéshozók elé.

Természetesen mind a fiatal, mind a döntéshozó generáció véleményére kíváncsiak vagyunk, és minden érdeklődő számára elérhetővé tesszük munkánkat, megoldási stratégiánkat, javaslatcsomagunkat, a felméréseink eredményét.

Kérdés és érdeklődés esetén bátran keresse Kohus Zsoltot, a Magyar Doktorandusz Közösség koordinátorát (zsolt.kohus@gmail.com), vagy a Magyar Doktorandusz Közösség szervezeteinek bármelyikét: 

www.te-ka.sk

www.osztondijak.ro

www.momentumdoctorandus.com

www.vmdok.org.rs

www.dosz.hu

Oszd meg a Facebookon